Category Archives: Zespół

Michał Lisicki

Psycholog, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; wychowawca i terapeuta; ekspert w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowca wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

Małgorzata Skura

Pedagog-terapeuta, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; ekspertka w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowczyni wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

Małgorzata Kulesza

Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian.Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

Piotr Wasyluk

Właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking.Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej. Analityk

Marta Traczkowska

Nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie, uczy języka angielskiego, jest wychowawczynią i prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych, koordynuje projekty europejskie w programie Erasmus+. Ambasadorka Wiosny Edukacji. Wlatach 2008-2017 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły i zapoczątkowała zmiany jakie zachodzą w szkole do chwili obecnej w obszarze przestrzeni edukacyjnej i