Edyta Harabuda-Harasimczuk

Germanistka z wykształcenia. Lider, manager i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku, szkoły
z tytułem Najlepszej Szkoły w Województwie Podlaskim. Od 10 lat pomaga ludziom zrozumieć, co znaczy żyć pełnią życia. Zajmuje się i pomaga ludziom w naprawianiu relacji, wskazuje właściwe ścieżki rozwoju osobistego, uczy rozpoznawania i wyrażania emocji. Trener mentalny dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z komunikacji, budowania zespołu, marki osobistej, motywacji, szczęścia, marzeń, realizacji celów i planów.