Marta Traczkowska

Nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie, uczy języka angielskiego,
jest wychowawczynią i prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych, koordynuje projekty europejskie w programie Erasmus+. Ambasadorka Wiosny Edukacji. Wlatach 2008-2017 pełniła funkcję wicedyrektora szkoły i zapoczątkowała zmiany jakie zachodzą w szkole do chwili obecnej w obszarze przestrzeni edukacyjnej i metod pracy z uczniami. Dzięki jej zaangażowaniu szkoła stała się Ambasadą Wiosny Edukacji, „Szkołą dla innowatora” i uzyskała tytuł „Ambasadora Szkoły dla Innowatora”. Poszukująca entuzjastka edukacyjna, której marzeniem jest tworzenie szkoły odpowiadającej na potrzeby współczesnego świata.