NABÓR OTWARTY: W zdalnej szkole i przedszkolu

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SENSOR zaprasza Państwa do udziału w BEZPŁATNYM cyklu szkoleń “W zdalnej szkole i przedszkolu”

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Krótko co się będzie działo w projekcie:

Od marca do czerwca 2023r. każdy uczestnik naszego projektu będzie miał możliwość:
1) odbyć szkolenie na platformie ZPE ORE i ukończyć od 5 do 12 modułów szkoleniowych. Na tej podstawie otrzyma certyfikat ORE/MEN.
2) wziąć udział w webinarach i doradztwie na bardzo ciekawe tematy: od pokazów efektywnych lekcji online do podpowiedzi jak dbać o siebie i uczniów podczas edukacji zdalnej.
3) otrzymać atrakcyjne materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy własnej.

Webinary, konsultacje indywidualne i spotkania doradcze będą organizowane w odpowiedzi na Państwa potrzeby, a my znajdziemy odpowiednich ekspertów!

Ilość miejsc jest ograniczona, więc prosimy o szybką decyzję!

UWAGA! Aktualnie zapraszamy do rekrutacji wszystkich, którzy do tej pory NIE UCZESTNICZYLI w projekcie ORE dot. podnoszenia kompetencji w ramach edukacji zdalnej.

NABÓR OTWARTY! ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW.

Zgłaszać się można indywidualnie, w grupach lub jako Rady Pedagogiczne z przedszkola lub szkoły.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy sensor.radanowicz@gmail.com

Nazwa projektu
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Czas realizacji projektu: marzec – czerwiec 2023r.
Zasięg przedsięwzięcia grantowego: ogólnopolski
Grupa docelowa: nauczyciele szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia
Planowane efekty: Rozwinięcie kompetencji w zakresie edukacji zdalnej u nauczycieli szkół i przedszkoli
Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/2
Wartość projektu: 83 460,00 zł
Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 83 460,00 zł