Mindfulness – trening uważności w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

45,00

Szkolenie “Mindfulness – trening uważności w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” stanowi kompleksowe wprowadzenie dla nauczycieli w temat uważności oraz warsztat jej praktycznego zastosowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.