Tag Archives: bezpłatny

NABÓR OTWARTY: W zdalnej szkole i przedszkolu

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SENSOR zaprasza Państwa do udziału w BEZPŁATNYM cyklu szkoleń “W zdalnej szkole i przedszkolu” Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Krótko co się będzie działo w projekcie: Od marca