Małgorzata Taraszkiewicz

Nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii UW. Założycielka CODN (dziś ORE), redaktor naczelny wydawnictw CODN i kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej oraz koordynator wielu projektów międzynarodowych i krajowych (m.in. NOWA SZKOŁA, SIERRA-PEIE). Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych (2015-2018). Członek OSKKO.

Autorka ponad 60 książek, poradników, pakietów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w szkole, sytuacji kryzysowych, efektywnego uczenia się, siły i odporności psychicznej. Autorka baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się uczniów.

Tematyka szkoleń:

Efektywne Uczenie się

Laboratorium Uczenia się w szkole dla nauczycieli klas 1-3 i 4-8

Dobrostan

Profilaktyka problemów szkolnych

Nietypowa diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat na rzecz profilaktyki trudności szkolnych

Komunikacja

Tutoring, coaching

Siła i odporność psychiczna nauczycieli