Warsztaty wyjazdowe „Dobrze być (z) sobą” czyli jak uczynić szkołę uważną na dziecko?

Wspomnienia z wakacji…

„Dobrze być (z) sobą” czyli jak uczynić szkołę uważną na dziecko? Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska do pracy i uczenia się dla dyrektora, nauczycieli, uczniów.

Sesje warsztatowe

  1. Gra terenowa pt. „Oskarżony nie wstawił się na rozprawę … na świadka powołano  DOBROSTAN”
  2. Po co nam DOBROSTAN? Podstawy dbania o siebie i ludzi z którymi pracujemy. Warsztat z omówieniem pojęć związanych z dobrostanem osobistym i budowaniem własnej siły i odporności psychicznej, także w kontekście przeżywanego kryzysu związanego z pandemią, wojną i ciągle zmieniającym się światem.
  3. Planowanie zmian i procesów, które będziemy wdrażać w naszej placówce. Budowanie „modelu szkoły”. Analiza przypadków.
  4. Planowanie zmian i procesów, które będziemy wdrażać w naszej placówce. Analiza przypadków, ustalenie kroków działań.
  5. Planowanie zmian i procesów, które będziemy wdrażać w naszej placówce. Kroki budowania szkolnego programu. Ustalenie kroków oraz zasad współpracy.
  6. Planowanie zmian i procesów, które będziemy wdrażać w naszej placówce. Proces wdrożeniowy i tworzenie narzędzi badawczych.