Małgorzata Taraszkiewicz
Psycholog | neurometodyk

Wykładowca, zajmuje się rewitalizacją edukacyjną

Po kilku latach pracy na Wydziale Psychologii U.W. została powołana do budowy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (dzisiaj zwanym ORE), gdzie pełniła funkcję kierownika Pracowni Informacji Pedagogicznych, Medioteki i Wydawnictw CODN oraz koordynowała wiele projektów międzynarodowych i krajowych dla nauczycieli (m.in. Europa na co dzień, Nowa Szkoła).

Potem przeszła do dużych projektów edukacyjnych, gdzie mogła przetestować różne programy rewitalizacyjne opracowywane na rzecz szkół. Autorka i współautorka ponad 50 książek i programów edukacyjnych. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów psychometrycznych do diagnozy strategii uczenia się oraz baterii testów do profilaktyki trudności szkolnych dla dzieci w wieku 5-10 lat i programu rozwojowego dla przedszkoli i szkół pt. ZROZUM MNIE.

Najczęściej zajmuje się psychologizacją nauczycieli i podwyższaniem świadomości w zakresie wpływu na losy całych generacji dzieci i młodzieży.