Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli Sensor


Dlaczego?

Dzięki temu, że skupiamy się na działaniu i doświadczeniu osób, które uwolniły potencjał swój i innych, tworzymy DZIAŁAJĄCĄ EDUKACJĘ. Stało się tak dlatego, że potrafimy odpowiadać na wyzwania i zadania współczesnego świata i edukacji. UWALNIAMY POTENCJAŁ nauczycieli, uczniów i rodziców, pokazując, że edukacja nie musi być taka, jak dotychczas, a nauczyciele i rodzice potrafią łamać schematy i BUDOWAĆ KULTURĘ SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, która oparta jest na człowieku, jego szczęściu, rozwoju pasji, talentów i zainteresowań.

Potencjał

Wiemy jak uwolnić potencjał każdego dziecka,
każdej szkoły, każdego przedszkola.

Jak?

Co?

01

UWALNIAMY POTENCJAŁ

02

ODKRYWAMY TO, CO STAJE SIĘ SIŁĄ NAPĘDOWĄ DO DZIAŁANIA

03

PRACUJEMY Z POTENCJAŁEM

04

ROZWIJAMY POTENCJAŁ

05

DAJEMY ZEWNĘTRZNE WSPARCIE

06

OTWIERAMY POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI

02

Pokazujemy, w czym jesteście dobrzy i co was wyróżnia! Wspieramy waszą siłę, pokazując w co i jak się angażować, żeby stawać się MOCniejszym i cieszyć się z każdego dnia. Przekuwamy porażki w sukcesy a słabe strony w siłę rozwoju.

01

Wiedząc, że w każdym! dosłownie w każdym człowieku, miejscu, środowisku drzemie potencjał w postaci ludzi, możliwości czy też szans ODKRYWAMY TO CO STAJE SIĘ SIŁĄ NAPĘDOWĄ do działania np. w postaci zasobów ludzkich czy też przekuwania porażek, słabych stron w siłę rozwoju, a w konsekwencji w markę. Pokazujemy w czym jesteście dobrzy i co was wyróżnia! Wspieramy waszą siłę pokazując w co i jak się angażować, żeby stawać się MOCniejszym i cieszyć się z każdego dnia.

04

Wiedząc, że zawsze możemy wejść na KOLEJNY POZIOM ROZWOJU dajemy zewnętrzne wsparcie w postaci inwentaryzacji tego, co już macie i zapraszamy do dokonania przeglądu okresowego. Często „stajemy się powodem” podjęcia przez was decyzji o (R)EWOLUCJI i poszukiwań rozwiązań, które was cieszą i dają POCZUCIE WSPÓLNOTY

03

Wiedząc, że w każdym środowisku szkolnym i przedszkolnym są już liderzy, którzy podejmują różne działania, inicjatywy WSPIERAMY ich i POMAGAMY IŚĆ DO PRZODU poprzez wytyczanie kroków zmian, budowanie strategii, określanie kroków milowych oraz DAJEMY doświadczenie i kompetencje EKSPERTÓW, LIDERÓW ZMIAN I ludzi, którzy swoją odwagą i wytrwałością pomagają pójść do przodu.

06

Wiemy, że POKAZYWANIE LUDZI I MIEJSC, gdzie dokonała się zmiana, nastąpił wyraźny rozwój i UWOLNIENIE POTENCJAŁU jest nie tylko dowodem, że DaSię ale też okazją do WSPÓLNEGO DOŚWIADCZANIA. Dlatego PROMUJEMY i DAJEMY MOŻLIWOŚĆ wyjazdów i wizyt studyjnych w różnych miejscach w Polsce, tak, żebyście mogli doświadczyć wypracowane modele i podzielić się dobrą praktyką. Żebyście stali się miejscem poszukującym nowe rozwiązania na PRZYSZŁOŚĆ.

05

DAJEMY zewnętrzne wsparcie w postaci inwentaryzacji tego, co już macie i zapraszamy do dokonania przeglądu okresowego. Często „stajemy się powodem” podjęcia przez was decyzji o (R)EWOLUCJI, poszukiwań rozwiązań, które was cieszą i dają POCZUCIE WSPÓLNOTY. Wierzymy, że każdy może wejść na KOLEJNY POZIOM ROZWOJU. 

Zobacz mapę

Miejsca do praktycznych warsztatów rozwojowych, wspierających i rozwijających dyrektorów, nauczycieli, może i uczniów.

75

Locations worldwide

3570

Employees

28

Years experience

950

Unique Units

Wspieramy rozwijający się potencjał…

szczęścia, rozwoju, zdrowia, dobrostanu.

Oferujemy kursy i warsztaty stacjonarne i online, uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz programach wsparcia. Dysponujemy bogatą bazą narzędzi wspierających dostosowywanie przestrzeni szkolnej i przedszkolnej do procesów uczenia się, kształtowania kompetencji, realizacji aktywności niekonwencjonalnej i projektowej (w tym STEAM). Mamy w swoich zasobach nowoczesne narzędzi pracy dyrektora, nauczyciela, uczniów i rodziców. Wiemy, że wymienianie się gotowymi (wzorcowymi) programami, scenariuszami, dokumentami, współpraca w sieciach, klubach i zespołach eduzmieniaczy JEST EFEKTYWNE I PROWADZI DO SKUTECZNEJ ZMIANY.

Poszukujemy potencjalnych obszarów rozwoju

Wiemy, że kopiowanie i bezmyślne wdrażanie „cudzych” rozwiązań nie jest skuteczne, ale wiemy też, że inspiracja działającymi modelami w edukacji jest często bardzo PRODUKTYWNA

dlatego będziemy zapraszać was do wspólnego „oglądania” różnych modeli i rozwiązań w edukacji światowej, europejskiej i lokalnej. Będziemy wspólnie się zastanawiać JAK BUDOWAĆ POLSKI MODEL SZKOŁY na poziomie światowym, który nie zatraca naszej narodowej kultury, a zarazem zaprasza do DZIAŁAJĄCEJ EDUKACJI DLA OBYWATELI ŚWIATA.