Barbara Chałka

Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym. Autorka programów do pracowni teatralnej, laboratorium przyszłości. Od lat pracuje metodą projektu. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli podczas wizyt studyjnych, dzieli się wiedzą i doświadczeniem na konferencjach, warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie WIS Wolne Inicjatywy Społeczne. Lubi teatr, a w szczególności pantomimę.
Wie, jak z niczego zrobić scenografię i napisać scenariusz sztuki, która zachwyca wszystkich.
Pracuje Projektowaną Okazją Edukacyjną. Ma osiągnięcia w pracy z dziećmi i dorosłymi.