Magdalena Kołakowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny. Posiada kwalifikacje z zakresu wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy. Trener grafomotoryki i terapii ręki. Zarządza freblowskim Przedszkolem Nr 2 „W Stumilowym Lesie”. Ukończyła Akademię Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu „Humanites”.Rozwija swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Kreuje wspierające środowisko wychowawczo-edukacyjne oparte na szacunku, bezpieczeństwie, współpracy i rozwoju. W kręgu jej zainteresowań znajduje się uważność, porozumienie bez przemocy (NVC), budowanie zespołu oraz idea dobrostanu. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Czerpie radość i energię z inspirowania ludzi oraz wspierania ich w rozwoju. Jej motywem przewodnim jest dbanie o szczęście dzieci dziś, aby były szczęśliwe w przyszłości.