Zuzanna Taraszkiewicz

Filozof, ze specjalizacją Bioetyka i Ekologia Człowieka, szkoli Rady Pedagogiczne oraz dzieci i młodzież
w ramach innowacyjnych projektów. Autorka programów o dobrostanie dla szkół i przedszkoli, współautorka programu rozwojowego dla przedszkoli i szkół pt. „Zrozum mnie” oraz projektu Indywidualni.pl – opracowanie baterii testów psychometrycznych do diagnozy strategii uczenia się
i profilaktyki trudności szkolnych dla dzieci w wieku 5-10 lat. Współautorka 5 poradników dla nauczycieli, zrealizowała ponad 2000 godzin superwizji z nauczycielami, kieruje dużym projektem z zakresu edukacji włączającej w woj. warmińsko-mazurskim.  Łączy treści psychologiczne z biologią: wiedza na temat wspierania ciała poprzez ruch, oddech i zmysły. Jest ratownikiem medycznym i doulą.