Dr Marta Wiatr

Pedagog społeczna. Wykładowczyni szkół wyższych UW, APS w Warszawie, Sorbona University
w Paryżu. Prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Trenerka na studiach ALO-SUS prowadzonych przez CEO i APS (2018-2020). Badaczka jakościowa w obszarze edukacji. Opiekun merytoryczny prac dyplomowych.