Radosław Przemycki

Nauczyciel informatyki, surdopedagog, trener oświaty, przez 15 lat wicedyrektor Szkoły Podstawowej, przedstawiciel Microsoft InnovativeEducatorExpert i Trainer, ambasador Wakeleta. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu cyberzagrożeń, rozwijania kompetencji kluczowych, stosowania TIK, neurodydaktyki i pracy na mocnych stronach ucznia. Prelegent konferencji i webinariów dla nauczycieli. Aktywnie poszukuje sposobów tworzenia szkoły jako przestrzeni przyjaznej uczniowi. Inspiruje nauczycieli do podejmowania nowych działań. Wdrażanie małych zmian i ich docenianie uważa za właściwą drogę do rozwoju edukacji. Swoje perspektywy rozwojowe koncentruje wokół marzenia o szkole współpracy i wsparcia uczniów i nauczycieli.