Jacek Mielcarek

Od 1 września 2021 r. dyrektor SP w Radowie Małym. Nauczyciel mianowany z jedenastoletnim stażem pracy pedagogicznej. Wychowawca, anglista, informatyk, prowadzi zajęcia z robotyki, programowania
i druku 3D. Szkolny administrator platformy Office 365, ekspert MIEE, koordynator projektów Erasmus+, POWER, eTwinning, PURWM oraz Wiosny Edukacji. Prowadził szkolenia w ramach programu eTwinning, dla MCE FRSE i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Jako PhotonEdTechprowadził szkolenia
z programowania robotów dla PhotonEducation.
Autor edukacyjnych kanałów na YouTube: Robotyka SP Radowo Małe oraz Projekty Radowo Małe.
Autor publikacji w czasopismach edukacyjnych. Współpracuje z innym nauczycielami, instytucjami czy firmami, które zajmują się rozwojem technologii w edukacji.