Renata Frankowska

Nauczycielka chemii, fizyki, specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz, dyrektor ZSTim. gen. W. Andersa w Białymstoku. Od 15 lat łączy funkcje kierownicze z pasją nauczania. Ambasadorka Wiosny Edukacji, inicjatorka zmian w przestrzeni szkolnej, metod nauczania oraz relacji uczeń-nauczyciel. Współtworzyła Program innowacji pedagogicznej „BIURO PRACY EKSPERCKIEJ”. Pomysłodawczyni i realizatorka warsztatów doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych „Pozyskać ucznia – w przyszłości pracownika”. Prowadzi zajęcia aktywizujące z zakresu doradztwa zawodowego dla osób dorosłych. Marzy o szkole na miarę XXI wieku, w której najważniejszy jest uczeń
i wszyscy mają do siebie zaufanie.