Halina Kondriatruk-Chudek

Nauczycielka języka polskiego  z ponad 20 letnim stażem. Zapalony praktyk i pasjonatka edukacji we wszystkich obszarach. Najważniejsze dla niej są relacje i komunikacja z drugim człowiekiem.  Ambasadorka Wiosny Edukacji. Współtwórczyni Programu innowacji pedagogicznej „BIURO PRACY EKSPERCKIEJ” realizowanego z uczniami od 2019 roku. Praktykuje aktywne metody nauczania oraz relacje uczeń-nauczyciel. Jej pracy przyświecają słowa: nie ma złych uczniów, są tylko zagubieni nauczyciele.